Forumvoorwaarden

Huisregels Knab Open

Om ervoor te zorgen dat Knab Open een leuke, relevante en bruikbare plek is voor zoveel mogelijk mensen, hebben we een aantal gebruikersvoorwaarden opgesteld. Hopelijk hoeven we jullie hier nooit actief op te wijzen en kan dit saaie document ergens in de voetnoot stof verzamelen.

Copyright en intellectuele eigendomsrechten

De content die wordt toegevoegd door de gebruikers, zal eigendom worden van Knab (hierna: de organisatie). Ook nadat een gebruiker zijn account verwijderd. Anders is het namelijk mogelijk dat waardevolle content van Knab Open verloren gaat, waar andere bezoekers in de toekomst nog profijt van kunnen hebben.

We behouden ons het recht voor om content te verwijderen / aan te passen en/of in te korten / zonder daarover met de gebruiker in gesprek te treden of hem te informeren.

Tot slot mag een gebruiker geen auteursrechtelijk materiaal op het forum openbaar maken. Dan krijgen we namelijk juridische conflicten met de rechthebbende.

Aansprakelijkheid

De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade of kosten aan gebruikers of de inhoud van de content die door andere gebruikers wordt geplaatst. Uiteraard doen onze moderators wel hun uiterste best om dergelijke situaties te voorkomen.

Voorzichtigheid

Wij adviseren je om voorzichtig om te gaan met jouw persoonlijke informatie. Wees je ervan bewust dat wat je plaatst openbaar is en dus voor iedereen inzichtelijk. Plaats in ieder geval nooit informatie over je bankrekening.

Verboden handelingen en gedragingen op het forum

Niemand wil gepest, gehinderd of beledigd worden, daarom moeten we hieronder even streng zijn! Behandel elkaar met respect.

Gebruikers mogen geen racistische, beledigende, seksistische, discriminerende, bedreigende of anderszins kwetsende uitingen doen, grof taalgebruik hanteren, misplaatste grappen maken of andere gebruikers op een andere manier lastig vallen.

 • Gebruikers mogen geen pornografisch of ander aanstootgevend materiaal plaatsen. Verder is het gebruikers niet toegestaan om:
  • door middel van het veelvuldig plaatsen van dezelfde tekst of tekens de werking van het forum te verstoren;
  • de werking van het forum, de website en/of andere computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers te verstoren, waaronder:
   • het verspreiden van virussen;
   • het hacken of anderszins toegang verschaffen tot de computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers;
   • het wissen van bestanden op computers of systemen van de organisatie of andere gebruikers;
  • het forum te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere chat kanalen of websites;
  • het forum te gebruiken voor wettelijk niet toegestane activiteiten en handelingen, zoals de handel in soft- en harddrugs, de handel in of verspreiding van (kinder)porno, de handel of verspreiding van mp3 bestanden of andere ongeautoriseerde verveelvoudigen van auteursrechtelijk (of door andere rechten van intellectuele eigendom) beschermde werken;
  • bij het gebruik van het forum in strijd te handelen met de wet, regels van zelfregulering of onethisch handelen;
  • smaad/laster te bezigen. Noem, bij negatieve ervaringen met personen/bedrijven, geen (bedrijfs)namen en/of persoonsgegevens (zoals telefoonnummers, e-mail adressen) maar houd je bericht algemeen;
  • gebruik te maken van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen ip-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account zonder waarschuwing vooraf;
  • aanwijzingen van de redactie/moderators niet op te volgen.
  • moderators te benaderen per privé bericht;
  • te vragen om antwoorden en/of reacties via privé bericht of per e-mail;
  • andermans identiteit te gebruiken;
  • meer dan één gebruikersnaam te gebruiken.
  • Als een gebruiker van mening is dat het gedrag van een of meer andere gebruikers in strijd is met de huisregels of anderszins onrechtmatig is, kan hij/zij een e-mail sturen aan open@knab.nl
  • Gebruikers zullen zich onthouden van iedere activiteit of mededelingen die de indruk wekt dat hij/zij (actief) toezicht houdt (moderator is) op de website.
  • Als de organisatie tot de conclusie komt dat een gebruiker in strijd handelt met de huisregels of op een andere manier onrechtmatig handelt, zullen passende maatregelen worden genomen. Zo kan de organisatie berichten aanpassen of verwijderen of een gebruiker vragen de berichten zelf aan te passen of te verwijderen. Ook kan de organisatie een gebruiker tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang tot de website (bannen).
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een gebruiker lijdt of maakt indien de organisatie gebruikmaakt van haar bevoegdheden onder het bovenstaande.

  Wijzigen van informatie

  Het kan zijn dat opgegeven informatie niet meer klopt, of dat je liever geen gebruik meer wilt maken van Knab Open. In dat geval kun je contact opnemen met Knab om de informatie aan te laten passen.

  Persoonlijke Gegevens Aanpassen

  Wanneer je persoonlijke gegevens niet meer kloppen, dan kun je deze wijzigen. Via jouw profiel kun je de meeste gegevens aanpassen, maar dit is niet mogelijk met alle gegevens. Je kunt in dat geval via open@knab.nl verzoeken deze gegevens te veranderen. Gebruik hiervoor het e-mail adres dat is gekoppeld aan je Knab Open account.

  Post Aanpassen

  Een post is na plaatsing een uur lang (60 minuten) aan te passen. Na het verstrijken van het uur heb je niet langer de mogelijkheid om als reguliere community gebruiker de post te veranderen. Wanneer je alsnog een wijziging aan wilt brengen in je post dan kun je in dat geval via open@knab.nl verzoeken de aanpassing te doen. Gebruik hiervoor het e-mail adres dat is gekoppeld aan je Knab Open account.

  Account Anonimiseren

  Wanneer je geen gebruik meer wilt maken van Knab Open dan kunnen wij je gebruikersgegevens voor je anonimiseren. Je gegevens worden dan door ons aangepast zodat jouw kenmerken zoals je die hebt opgegeven toen je je aanmeldde niet meer herkenbaar zijn. De posts die je hebt geplaatst blijven beschikbaar in Knab Open; je treft daar alleen jouw kenmerk niet langer aan. Om je Knab Open account te anonimiseren kun je contact opnemen met open@knab.nl. Gebruik hiervoor het e-mail adres dat is gekoppeld aan je Knab Open account. Na het anonimiseren kun je niet meer inloggen op Knab Open.